Outsourcing – pozwól zrobić to innym!


Logistyka jest jednym z trzech obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których najczęściej stosowany jest outsourcing. W ramach logistyki dotyczy on między innymi kontroli i pośrednictwa spedycji, leasingu oraz działań związanych z bazą pojazdów. Czym jest sam outsourcing? Pojęcie to oznacza sytuację, w której przedsiębiorstwo powierza realizowanie niektórych funkcji (dotyczących własnej działalności) innym podmiotom.
Read more

ViaToll, dla każdego?


ViaTOLL to zautomatyzowany system do poboru opłat za przejazdy wybranymi odcinkami dróg krajowych. Są one wymagane dla wszystkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 oraz autobusów niezależnie od masy. Właściciele samochodów osobowych poniżej masy 3,5 tony mogą również przystąpić do systemu na zasadzie dobrowolności.
Read more