Outsourcing – pozwól zrobić to innym!


Logistyka jest jednym z trzech obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których najczęściej stosowany jest outsourcing. W ramach logistyki dotyczy on między innymi kontroli i pośrednictwa spedycji, leasingu oraz działań związanych z bazą pojazdów. Czym jest sam outsourcing? Pojęcie to oznacza sytuację, w której przedsiębiorstwo powierza realizowanie niektórych funkcji (dotyczących własnej działalności) innym podmiotom.

Co może zyskać przedsiębiorstwo na outsourcingu?

Oddając wykonywanie niektórych zadań w obce ręce, przedsiębiorstwo może więcej czasu i uwagi poświęcić kwestiom, które wydają się mieć wyższy priorytet – innymi słowy firma skupia się na tym, co uważa za naprawdę ważne dla swojego rozwoju. Mniej kluczowe zadania powierza innym podmiotom i koncentruje się na celach zasadniczych.

Taka strategia przynosi wiele korzyści – pozwala zredukować koszty i zwiększyć przychody. Zadania powierzane osobom z zewnątrz oznaczają dla firmy redukcję zatrudnienia, a co za tym idzie – redukcję wynagrodzeń. Kolejnym plusem jest to, że fachowcy spoza przedsiębiorstwa, którym powierzamy zadania, zazwyczaj mają większe doświadczenie (a co za tym idzie – umiejętności) od pracowników, dzięki czemu funkcje realizowane są po prostu lepiej.

 Druga strona medalu

Oczywiście outsourcing oprócz zalet posiada również wady. Zagrożenia płynące ze stosowania tej strategii mogą w niektórych przypadkach przeważyć korzyści, jednak odpowiednie stosowanie outsourcingu powinno przynieść firmie wymierne rezultaty. Do możliwych negatywnych skutków zaliczyć możemy: brak obniżki kosztów, niezgodności między przedsiębiorstwem a firmą outsourcingową czy utratę wizerunku wśród klientów. Wybór nieodpowiedniego partnera również może okazać się brzemienny w skutkach – usługi realizowane przez niego mogą wręcz pogorszyć jakość funkcji, którą mu powierzyliśmy. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, należy więc dobrze zastanowić się nad wyborem partnera.

 Leasing, czyli dzierżawienie

Leasing, jak wspomniano w pierwszym akapicie artykułu, jest jednym z trzech możliwych realizacji strategii outsourcingu w ramach logistyki. Polega on na przekazaniu prawa do korzystania z określonej rzeczy na pewien okres, w zamian za uiszczanie ratalnych opłat przez leasingobiorcę. Korzyści leasingobiorcy opierają się głównie na obniżeniu obciążeń podatkowych i niskim zaangażowaniem własnego kapitału.

Stosunkowo mało znanym rodzajem leasingu w Polsce jest jego konsumencka odmiana, przeznaczona dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *