Outsourcing – pozwól zrobić to innym!


Logistyka jest jednym z trzech obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których najczęściej stosowany jest outsourcing. W ramach logistyki dotyczy on między innymi kontroli i pośrednictwa spedycji, leasingu oraz działań związanych z bazą pojazdów. Czym jest sam outsourcing? Pojęcie to oznacza sytuację, w której przedsiębiorstwo powierza realizowanie niektórych funkcji (dotyczących własnej działalności) innym podmiotom.
Read more