ViaToll, dla każdego?


ViaTOLL to zautomatyzowany system do poboru opłat za przejazdy wybranymi odcinkami dróg krajowych. Są one wymagane dla wszystkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 oraz autobusów niezależnie od masy. Właściciele samochodów osobowych poniżej masy 3,5 tony mogą również przystąpić do systemu na zasadzie dobrowolności.
Read more